Skip to main content
Graafinen tunnus kymenlaakson korkeakouluyhdistys

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Työtä - kohtaamisia - iloa

Uudistumisen mahdollistaja

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry:n tarkoituksena on vahvistaa Kymenlaakson tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Tutkimusalat painottuvat erityisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian kärkialoihin. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomessa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulun sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa tieteellisen tutkimustyön edistämiseksi ja vahvistamiseksi Kymenlaaksossa. Kymenlaakson korkeakouluyhdistys edesauttaa eri koulutus- ja kehittämistoimijoiden ja yritysten yhteistyön ja TKI toiminnan vahvistamista.

Kymenlaakson TKI-toiminnan vahvistaja ja uudistumisen mahdollistaja.

Ajankohtaista