Skip to main content

Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen

Kymenlaakon korkeakouluyhdistyksen kevätkokous vahvisti 29.3.2023 vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päätti vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mika Penttilä Kouvola Innovation Oy:stä. Kirjanpidon hoiti Annamari Liukko, TietoAkseli Groupista ja tilintarkastajana toimi Ulla-Maija Tuomela BDO Oy -tilintarkastusyhteisöstä.


Jaa tämä artikkeli