Osaaminen ratkaisee! -foorumi Kotkassa kiinnosti yleisöä

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen, Kymenlaakson liiton ja Kymenlaakson kesäyliopiston yhteistyössä järjestemä Osaaminen ratkaisee! -foorumi keräsi lähes 150 henkilöä Merikeskus Vellamoon ja etäyhteyksien päähän.

Tilaisuudessa käytiin kattavasti läpi osaamisen merkitystä muuttuvassa toimintaympäristössä ja tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämisen ja mahdollisuuksien hyödyntämistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tarvitaan uudenlaista tietoa ja uusia soveltamisen tapoja, eri toimijoiden vahvaa yhteistyökykyä ja poikkitieteellistä, tutkittua tietoa. Yhteinen ymmärrys ja yhdessä oppiminen mahdollistaa lähteä uudistamaan ajattelua, joka on edellytys kokonaisvaltaiselle muutokselle.

Osaaminen ratkaisee! -seminaarin esitykset

 

 

 

 


Jaa tämä artikkeli

Sillanrakentaja

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry
Hovioikeudenkatu 6 45100 Kouvola


Seuraa meitä


Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry on perustettu 17.6.2020.

Perustajajäseninä toimivat Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kymen yrittäjät ry sekä Kymenlaakson kauppakamari.