Skip to main content

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys yhteisön viisautta etsimässä

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen tehtävänä on TKI-toiminnan vauhdittaminen, vahvistaminen ja lisääminen Kymenlaakson maakunnassa. Tätä työtä yhdistys tekee mahdollistamalla erilaisia TKI-hankkeita (esim. hankkimalla rahoitusta ja resursseja), tukemalla yhteistyön syntymistä toimijoiden välille rakenteita kehittämällä (alustat, hubit) ja vahvistamalla yhteyksiä maakunnan toimijoiden ja korkeakoulujen, erityisesti yliopistojen, välillä. Tavoitteena on, että TKI-toiminta hyödyttää entistä enemmän maakunnan elinkeinoelämää, pitkällä aikavälillä lisää liiketoimintaa ja tätä kautta myös hyvinvointia sekä toimii yhtenä tärkeänä aluekehityksen moottorina.

Korkeakouluyhdistyksen toiminta on yhteistyötä laajan toimijaverkoston kanssa. Tyypillisesti TKI-toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuu monipuolinen joukko rahoittajia, julkinen ja yksityinen sektori sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Kenttä on kansainvälinen. Jokaisella toimijalla on omat näkökulmansa ja intressit osallistua, ekosysteemit, hankkeet ja projektit ovat moninaisia ja osallistujat valikoituvat niihin tapauskohtaisesti.

Parhaimmillaan TKI-toiminnassa eri toimijoiden näkemykset synnyttävät yhdessä jotain uutta. Kun näkökulmia tuodaan yhteisen pöydän ääreen, kun astutaan rohkeasti ulos omista kuplista, ennakkotavoitteista ja -odotuksista poiketen löydetäänkin yhdessä asioita, joita ei osattu odottaa -ja edes kuvitella.

Yhteinen ”syntyisikö tästä jotain?” määrittää usein hämärästi projektin maalin, mutta usein yhteinen matka ja se, mitä matkan varrelta löydetään, onkin loppujen lopuksi olennaista. Kun jokainen laittaa oman osaamisensa ja kyvykkyytensä peliin, saattaakin syntyä oivallus tai suunta voi muuttua kokonaan. Tällainen toiminta edellyttää rohkeutta ja riskinottokykyä, ja erityisen tärkeää tässä on yhteinen tahto ja sitoutuminen. Kun yhteisessä prosessissa päästään yhdessä luomisen ja ns. ”kehkeytyvän oppimisen” polulle, on saavutettavissa jotain uutta. Ekosysteemi ryhtyy ruokkimaan itse itseään.

Muuttuvan maailman haasteisiin ei ole olemassa valmiita vastauksia. Viisaus on muuttuvaa, se kasvaa yhteisöjen prosesseissa. Kaikki merkityksellinen syntyy loppujen lopuksi ihmisten välillä, ja yhteisön merkitys uuden luomisessa korostuu entisestään. Kyvykkyys toimia verkostoissa ja kyky huomioida erilaiset näkökulmat ovat edellytyksiä tuloksekkaalle TKI-yhteistyölle.
 
Kuuntelemalla ja rakentavalla yhteistyöllä synnytetään uutta. Ideat lähtevät lentoon, kun yhteisö tukee onnistumista ja sietää myös taka-askeleet, jotka usein ovat parhaita oppimisen hetkiä ja uuden syntymisen lähtökohtia.

Sanna Gango
Toiminnanjohtaja
Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry


Jaa tämä artikkeli