Skip to main content
Graafinen tunnus kymenlaakson korkeakouluyhdistys

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys

Uudistumisen mahdollistaja

Hankkeet

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen hankkeet tukevat Kymenlaakson maakuntaohjelmaa ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Hankkeiden rahoittajana on toiminut Kymenlaakson liitto


Lataa verkkojulkaisuKymenlaakson tekijät - meri-maa-ilma - Malja ja Rissanen.pdf 

© Malja, Minna & Rissanen​​, Paula (2024) ​
Kymenlaakson tekijät — meri–maa–ilma. Kouvola: Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry. ​Verkkojulkaisu.

Konsepti, teksti ja toimitustyö, kuvitus ja taitto: tekijät. ​
Verkkojulkaisu on tuotettu osana Kymenlaakson liiton rahoittamaa Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen strategian toteuttaminen -AKKE-hanketta sekä osin Kymenlaakson kuntien rahoituksella. ​


Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen strategian toteuttaminen (7/2023–6/2025) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa Kymenlaakson TKI-toimintaa. Yhteistyössä Kymenlaakson kuntien kanssa laaditaan toimintamalli, miten kunnat voivat tukea ja edistää TKI-toimintaa alueillaan. Elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa luodaan pohja osaamisen kehittämiselle ja edistämiselle. Korkeakoulutoiminnan kokonaisuuden vahvistaminen Kymenlaaksossa yliopistoyhteyksiä ja yhteistyötä lisäämällä on myös hankkeen tavoitteena. Vuorovaikutuksen lisääminen eri toimijoiden välillä lisää alueen kiinnostavuutta ja kasvattaa osaamista ja erikoistumista.  


KYKY – Kymenlaakson strateginen korkeakouluyhteistyö (4/2021–6/2023) -hanke edisti Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita. Hankkeen aikana Kymenlaakson maakunnan TKI-ekosysteemi vahvistui: maakuntaan saatiin kaksi lahjoitusprofessuuria sekä uutta tutkimusta, opetusta ja yritysyhteistyötä. Hankkeessa tuotettiin myös selvitys Kymenlaaksossa tehtävästä tutkimuksesta.

Jaa tämä artikkeli