KYKY- Kymenlaakson strateginen korkeakouluyhteistyö

Hanke edistää Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita erityisesti Vetovoimainen osaamis- ja innovaatioympäristö -teeman osalta. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa kilpailukykyisten ja vetovoimaisten innovaatioekosysteemien kehittäminen, tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiopanostusten lisääminen, sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaaminen. Hanke vahvistaa Kymenlaakson maakunnan TKI-ekosysteemiä mm. laajentamalla TKI-rahoituspohjaa esim. EU:n innovaatiorahoituksella sekä edesauttamalla yliopistojen uusien professuurien ja tutkimusryhmien perustamista maakuntaan.

Hankeaika: 1.4.2021-31.12.2022


Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Jaa tämä artikkeli

Sillanrakentaja

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry
Hovioikeudenkatu 6 45100 Kouvola


Seuraa meitä


Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry on perustettu 17.6.2020.

Perustajajäseninä toimivat Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kymen yrittäjät ry sekä Kymenlaakson kauppakamari.