Skip to main content

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen strategian toteuttaminen (1.7.2023 - 30.6.2025)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa Kymenlaakson TKI-toimintaa. 
Yhteistyössä Kymenlaakson kuntien kanssa laaditaan toimintamalli, miten kunnat voivat tukea ja edistää TKI-toimintaa alueillaan.

Hankkeen toimenpiteillä ja viestinnällä nostetaan yritysten ja toimijoiden tietoisuutta TKI-toiminnasta ja sen mahdollisuuksista alueelle. Tietoisuutta lisätään kokoamalla maakunnallinen TKI-viestintätiimi ja laatimalla tiimille toiminta- ja toimenpidesuunnitelma. Muodostuvalle TKI-ekosysteemille määritellään toimintaa ohjaava taho, jonka kanssa järjestetään työpajoja TKI-viestintään ja toiminnan kehittämiseen.

Elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa luodaan pohja osaamisen kehittämiselle ja edistämiselle.
Ekosysteemin vahvistaminen, erityisesti korkeakoulutoiminnan kokonaisuuden vahvistaminen Kymenlaaksossa yliopistoyhteyksiä ja -yhteistyötä lisäämällä, on osa toimintaa. Vuorovaikutuksen lisääminen eri toimijoiden välillä lisää alueen kiinnostavuutta ja kasvattaa osaamista ja erikoistumista.

Toteutusaika: 1.7.2023 - 30.6.2025

Rahoittaja: Kymenlaakson liitto


Vaihtuva kuvituskuva
Jaa tämä artikkeli