Skip to main content
Graafinen tunnus kymenlaakson korkeakouluyhdistys

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys

Uudistumisen mahdollistaja

Professuurit

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen yksi tärkeimmistä  tehtävistä on hankkia lahjoitusprofessuureja Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian kärkialoille, jotka kuvaavat maakunnan vahvuuksia ja erityisosaamista.

Tutkimushankkeissa tehdään yhteistyötä yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Tuloksena syntyy aluetta hyödyttävää TKI-toimintaa ja kansainvälisen tason tutkimustuloksia.


Tervetuloa mukaan tukemaan Kymenlaaksossa tehtävää tutkimusta!

Rahankeräyslupa

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2021/1728
Aloituspäivä: 01.01.2022
Luvan saajan nimi: Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry (3143702-9)
Keräystilin numero: FI94 3131 1002 3237 01, HANDFIHH

Lahjoitusta maksettaessa viestikentässä tulee kertoa, mitä professuuria lahjoitus koskee, esimerkiksi kyberturvallisuus tai energiavarastointi.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kertyvät varat käytetään lahjoitusprofessuurien saamiseen Kymenlaaksoon. Professuurien tavoitteena on vahvistaa yliopistotasoista opetus- ja tutkimustoimintaa sekä edistää osaavan työvoiman saatavuutta.

Yhdistys pyrkii neuvottelemaan professuurit maakuntaohjelman ja maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisille kärkialoille esimerkiksi digitaalisten palveluiden, bio- ja kiertotalouden ja kyberturvallisuuden aloille.

Kertyvät varat kohdistetaan aina tiettyyn professuuriin. Yhdistys tilittää professuurin Iahjoitusvarat kokonaisuudessaan sille yliopistolle tai korkeakoululle, jonka palkkaamana professori tutkimusryhmineen työskentelee.

Professuurit toimivat yliopiston alaisuudessa yliopistolain ja yliopiston säädösten mukaisesti hoitaen myös opetusvelvollisuuden yliopistolla. Tutkimusta tehdään kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyössä kymenlaaksolaisten toimijoiden kanssa ja sen tuloksia tuodaan Kymenlaaksoon hyödyttämään maakunnan aluekehitystä.

Jaa tämä artikkeli