Skip to main content

Energiavarastoinnin professuuri (2021-2025)

Lappeenrannan-Lahden Teknillinen yliopisto (LUT) on perustanut yhdessä Kymenlaakson maakunnan toimijoiden kanssa energiavarastoinnin lahjoitusprofessuurin vuosille 2021-2025. Professuurin (LUT School of Energy Systems, LES) tutkimusalue on energiavarastoteknologia (Akut).

Energiavarastoinnin professorina aloitti 1.8.2021 tekniikan tohtori Pertti Kauranen. Hänellä on fyysikkotausta ja vahvaa kokemusta elinkeinoelämän puolelta. Kauranen tulee keskittymään tehtävässään eritoten power-to-X- ja akkuteknologiahankkeisiin. Kokonaisuudessaan professuuri koostuu noin 5-10 henkilön tutkijaryhmästä, jotka toteuttavat energiavarastoihin liittyvää tutkimusta.

Energiavarastointiteknologian lahjoitusprofessuuriin kuuluu yhteistyö sijoittumishankkeissa Kymenlaakson seutujen kanssa.

Professuurin avulla Kymenlaaksoon saadaan luonnonvarojen kestävyyttä edistäviä teknologisia innovaatioita, uusia vihreän energian, energian hyötykäytön ja energiavarastoinnin teknologioita, jotka tukevat myös alueen elinkeinorakenteen kestävää uudistumista. Professuurin johdolla aloitetaan pitkäjänteinen yritysyhteistyö, jossa alueelliset toimijat kytketään lähelle yliopiston tieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on saada aikaan 5-10 kpl tieteellistä julkaisua vuosittain. Tutkimushankkeiden ulkoinen rahoitus arvioidaan olevan 300-600 000€/vuosi, lisäksi 5-10 henkilöä generoi tutkimusaktiivisuutta alueen yrityksiin.

Professuurin avulla Kymenlaaksoon saadaan luonnonvarojen kestävyyttä edistäviä teknologisia innovaatioita, uusia vihreän energian, energian hyötykäytön ja energiavarastoinnin teknologioita, jotka tukevat myös alueen elinkeinorakenteen kestävää uudistumista.


Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Jaa tämä artikkeli