Skip to main content

Kyberturvallisuuden työelämäprofessuuri (2022 – 2027)

Kyberturvallisuuden työelämäprofessuurin tavoitteena on edistää ja toimeenpanna visiota kehittää Kymenlaakson alueelle yksi Suomen kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä, jonka lähtökohtana olisi akateeminen korkean tason tutkimus ja joka profiloituisi maakunnan vahvuudeksi tunnistettuun ja tunnustettuun logistiikkaosaamiseen. Em. vision toteuttamiseen Kymenlaaksolla on hyvät lähtökohdat, sillä maakunta pystyy tarjoamaan laaja-alaisen alustan tämäntyyppiselle kyberturvallisuuden tutkimukselle: Kymenlaaksossa toimivat mm. Suomen suurin meriliikenteen vientisatama HaminaKotka Satama, tulevaisuuden ilmailuun keskittyvä lentoliikenteen keskus Pyhtää Redstone AERO ja kansainvälistä raideliikennettä kehittävä Kouvola RRT. Lisäksi maakunnan sijainti EU-itärajalla on luonut maakuntaan vahvaa osaamista useilla eri aloilla sekä viranomaistoiminnassa.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessuurin lähtökohtana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Aalto-yliopiston välinen strateginen kumppanuus. Professuuria on valmisteltu yhteistyössä Aalto-yliopiston, Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n ja Kotkan kaupungin kanssa.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessuuri profiloituu merenkulkuun ja logistiikkaan. Käynnistyvä 5-vuotinen professuuri on lahjoitusperustainen. Keskeisenä hankkeen tavoitteena on tuottaa huippuosaamista alueen toimijoille, kyberturvallisuusteollisuudelle, ammattikorkeakoululle ja viranomaisille. Lisäksi toiminta tukee alueen yritys- ja elinkeinoelämää tieteen ja tutkimuksen kautta tavoitteena koko ICT alan ja digitaalisen talouden kasvu. Kyberturvallisuuden professuuri vahvistaa samalla Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintaa, jossa kyberturvallisuus on yksi keskeinen osa-alue. Tavoitteena on saada aikaan myös tieteellisiä julkaisuja. Lisäksi useampi henkilö generoi tutkimusaktiivisuutta alueen yrityksiin.

Professorin rekrytointi on parhaillaan käynnissä, hanke käynnistyy syksyllä 2022.


Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Vaihtuva kuvituskuva
Jaa tämä artikkeli