Skip to main content

Mikko Kiviharju nimitettiin kyberturvallisuuden työelämäprofessoriksi

Tekniikan tohtori Mikko Kiviharju on nimitetty kyberturvallisuuden työelämäprofessorin viisivuotiseen tehtävään Aalto-yliopistossa. Professuuri rahoitetaan lahjoitusvaroin. Hän aloittaa tehtävässään toukokuun alussa.

Kiviharju on tutkinut kyber- ja tietoturvallisuutta Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen informaatiotekniikkaosastolla mm. salausjärjestelmien tutkimusalajohtajana. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2016 Aalto-yliopistossa. Kiviharjun pääosaamisalueet ovat informaatioturvallisuus ja salausteknologioiden sovellukset pääsynvalvonnassa ja tietoliikenteen turvaamisessa.

Kyberturvallisuuden työelämäprofessuurin lähtökohtana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Aalto-yliopiston välinen strateginen kumppanuus. Professuuria valmisteltiin yhteistyössä Aalto-yliopiston, Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kotkan kaupungin kanssa.

Professuurin rahoittajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Karjalan kulttuurirahasto sr, Kotkan Energia Oy, Kotkan kaupunki, Steveco Oy ja Weisell-säätiö.

Osa työelämäprofessorin työajasta käytetään yhteistyöhön Kymenlaakson alueen yritysten ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa.Jaa tämä artikkeli