Skip to main content

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori vaihtuu syksyllä — Tervetuloa Philip Ginzboorg

Kiitos Mikko Kiviharju
 
Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Mikko Kiviharju on siirtymässä kesällä yksityisen työnantajan palvelukseen. Hän työskenteli lahjoitusprofessuurissa vuoden ajan.
 
Kyberturvallisuuden lahjoitusprofessuuri on luonut Kymenlaaksoon uutta opetusta ja tutkimusta sekä tehnyt yritys- ja tutkimusyhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Se on tehnyt myös merkittävää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja osallistunut viranomaisyhteistyöhön, hanketoimintaan, toiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen näkyvyyteen. 
 
Lahjoitusprofessuurin keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa korkean tason osaamista maakuntaan: kyberturvallisuusteollisuudelle, alueen toimijoille, ammattikorkeakoululle ja viranomaisille.
 
Lisäksi toiminta tukee alueen yritys- ja elinkeinoelämää tieteen ja tutkimuksen kautta. Sen tavoitteena on koko ICT-alan ja digitaalisen talouden kasvu. Kymenlaaksoon halutaan kehittää kyberturvallisuusosaamista, joka pohjautuu akateemiseen korkean tason tutkimukseen.
 
Kymenlaakson näkökulmasta Kiviharjun vuosi oli menestys kaikin tavoin ja työelämäprofessuurissa saatiin aikaiseksi paljon toivottua kehitystä ja uutta toimintaa. Kiviharju toi esille alan tutkimusta myös julkisuudessa useasti, ja olemme olleet hänestä valtavan ylpeitä. Toivotamme hänelle onnea uuteen pestiin! 
 
Rahoitussopimukset säilyvät ennallaan
 
Kyberturvallisuuden työelämäprofessuurin rahoittajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy XAMK, Karjalan kulttuurirahasto sr., Kotkan Energia Oy, Kotkan kaupunki, OP Kaakkois-Suomi, Steveco Oy ja Weisell-säätiö sr. 
 
Kymenlaakson korkeakoulun toiminnanjohtaja Minna Malja toteaa, että henkilövaihdoksella ei ole vaikutusta lahjoittajien rahoitussopimuksiin, koska ne eivät ole sidoksissa tiettyyn henkilöön, vaan yliopistoon ja tieteenalaan. Korkeakouluyhdistys myös hallinnoi professuurin lahjoitusvaroja entiseen malliin.

Tervetuloa Philip Ginzboorg!
 
Kiviharjun seuraaja Philip Ginzboorg on allekirjoittanut työsopimuksen Aalto-yliopiston kanssa tällä viikolla ja hän aloittaa kyberturvallisuuden työelämäprofessorin tehtävässä 1.9.2024.
 
Alkujaan Aalto-yliopiston professuuri oli alun alkaen viisivuotinen, josta on nyt käytetty yksi vuosi. Aalto on kuitenkin sitoutunut Ginzboorgin kanssa viiden vuoden työsuhteeseen aiemmin sovituin rahoitusjärjestelyin.
 
Työelämäprofessuuri profiloitui aiemmin vahvasti merenkulkuun ja logistiikkaan. Sen tavoitteena on ollut kehittää Kymenlaaksoon kyberturvallisuusosaamista, joka pohjautuu akateemiseen korkean tason tutkimukseen ja liittyy maakunnan vahvuudeksi tunnistettuun logistiikkaosaamiseen. 
 
Uuden työelämäprofessorin työ kiinnittynee XAMKissa vuonna 2025 aloittavaan European Logistics Instituteen sekä tekee yhteistyötä Xamkin kyberturvallisuuden koulutusyksikön kanssa sen lisäksi, että tuottaa ja ohjaa tutkimusta Aalto-yliopistolla edeltäjänsä tavoin.
 
Työhistoria
 
Philip Ginzboorg työskenteli ennen lahjoitusprofessuuria pääinsinöörinä Huawei Finland´issa laite- ja 5G-turvallisuuden parissa. Työssään hän on keskittynyt mm. tietokonesovellusten tietoturvaan, soveltavaan kryptografiaan ja verkkoturvallisuuteen. Hän on työskennellyt aiemmin Nokian tutkimuskeskuksessa ja ollut mukana 5G-järjestelmän 3GPP-tietoturvastandardoinnissa ja työskennellyt mm. tietoturva-arkkitehtuurissa.
 
Hänellä on peräti 44 patenttia ja korkea Google Scholarin h-indeksi (28). Tutkimus on suuntautumassa IoT-tietoturvaan mm. logistiikka- ja teollisuusympäristöissä.
 
Opinnot
 
PhD — Telecommunications Engineering (2014). Aalto University.
Väitöskirja: Security Mechanisms in Partially Isolated Networks.
 
MSc — Telecommunication Technology (2001), Helsinki University of Technology. Opinnäytetyö: Policy-based route selection in a telephone exchange.
 
BSc — Electrical and Computer Engineering (1989), Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel.


Jaa tämä artikkeli