Korkeakouluyhdistys edistää  Kymenlaakson tutkimus- , kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Kymenlaakson tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (tki). Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan erityisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian mukaisia kärkialoja. Korkeakouluyhdistyksen yhtenä tärkeänä tehtävänä on saada professuureja Kymenlaaksoon näille aloille.


Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen tavoiteet

• Edistää Kymenlaakson maakunnan kehittämistä vahvistamalla yliopistotason tki-toiminnan rahoitusta maakunnassa, erityisesti älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) kärkialoilla. 

• Toimii tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomessa toimivien yliopistojen ja

ammattikorkeakoulun sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa tieteellisen

tutkimustyön edistämiseksi ja vahvistamiseksi Kymenlaaksossa.

• Rakentaa strategista korkeakouluyhteistyötä ja koulutusta.

• Vahvistaa yritysten tki-toimintaa ja mahdollistaa lisärahoituksen mm. professuureihin

liittyvien yrityskohtaisten tutkimus- ja selvitysprojektien avulla.

• Edistää Kymenlaakson seutujen ja eri toimijoiden yhteistyötä tki-toiminnan osalta.


Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry on perustettu 17.6.2020.

Perustajajäsenet: Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotkan-Haminan

seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen

ammattikorkeakoulu XAMK, Kymen yrittäjät ry sekä Kymenlaakson kauppakamari.