Skip to main content
Graafinen tunnus kymenlaakson korkeakouluyhdistys

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Työtä - kohtaamisia - iloa

Syysfoorumi Kouvola - Työelämä ja tutkimus Kaakossa 31.10.2024

Yhteistyöllä uudistumista

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry:n tehtävänä on vahvistaa Kymenlaakson tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Tutkimusalat painottuvat erityisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian kärkialoihin:

  • digitaaliset palvelut
  • bio- ja kiertotalous
  • kyberturvallisuus

Teemme tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Suomessa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulun sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa tieteellisen tutkimustyön edistämiseksi ja vahvistamiseksi Kymenlaaksossa. Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen tavoitteena on koulutus- ja kehittämistoimijoiden sekä yritysten välisen yhteistyön ja TKI-toiminnan vahvistaminen.

Kymenlaakson TKI-toiminnan vahvistaja ja uudistumisen mahdollistaja.

Ajankohtaista